สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • STEM Workshop
 • SFF13
 • หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ
 • IPST logo
 • รับชมวีดิทัศน์ย้อนหลัง
 • SciMath
 • STEM
 • STEM for Life
 • Banner SMT PD
 • PISA Online Testing
 • Online Testing
 • Focus
 • IPST e-magazine
   

  ข่าวประกาศ สสวท.

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบบริหารจัดการเครือข่ายไร้สาย
  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชวนชม ปรากฏการณ์ฝนดาวตกเจมินิคส์ หรือฝนดาวตกกลุ่มดาวคนคู่ในปีนี้ มีอัตราการตกสูงสุดตรงกับวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2560 ...
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างกิจกรรมด้านสื่อสารมวลชน และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเพื่อดำเนินการสร้าง-ตรวจข้อสอบ แววความเป๋นครูฯโครงการ สควค
  ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สิ้นสุดวันรับฟังคำวิจารณ์ 14/12/2560 สามารถยื่นคำวิจารณ์ผ่านทางอีเมล์ lsuva@ipst.ac.th
  ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สิ้นสุดวันรับฟังคำวิจารณ์ 13/12/2560 สามารถยื่นคำวิจารณ์ผ่านทางอีเมล์ ngatu@ipst.ac.th
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ จะจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาผู้มีความ ...
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างถ่ายทำวีดิทัศน์กิจกรรมสะเต็มศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างตรวจข้อสอบแววความเป็นครูและประมวลผลการสอบผู้สมัครรับทุนโครงการ สควค
  อ่านทั้งหมด

  บทความประชาสัมพันธ์

  อ่านทั้งหมด

  สื่อการเรียนการสอน สสวท.

     

  เว็บลิงค์ สสวท.

  หน่วยงานภายนอก