สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • BannerStemIpst
 • PISA Online Testing
 • STEM
 • Online Testing
 • STEM for Life
 • Focus
 • Slide 95
 • IPST e-magazine
 • IPST Digital Maths
 • ATCM 2016
   

  ข่าวประกาศ สสวท.

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2559
  ผลการสอบราคาซื้อสิทธิการใช้งาน software จำนวน 2 รายการ
  ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องตัดต่อวีดิทัศน์แบบ Digital พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2559
  อ่านทั้งหมด

  บทความประชาสัมพันธ์

  อ่านทั้งหมด

  สื่อการเรียนการสอน สสวท.

     

  เว็บลิงค์ สสวท.

  หน่วยงานภายนอก